silverjungle-logo

Yhteystietomme

Jos olet kiinnostunut ryhtymään silverjungle-myyntiedustajaksi, otathan meihin yhteyttä.

Hakulomake

Linkki myyntiedustajiemme yhteystietoihin


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi).